حمید سالم پور
رئیس شورای اسلامی شوشتر  
قالب وبلاگ

۱-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزشنبه مورخ3 / 2 /90 ساعت 30  : 20 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    33181       مورخ: 28/12/89

موضوع

متن مصوبه:

نامه شماره  33181 مورخ 28/12/89 شهردار در خصوص پیشنهاد حذف تبصره یک ماده 4 قرارداد فی ما بین با آقای سهراب ترابیان دهکردی پیمانکار کشتارگاه مراتب در صحن علنی شورامورد بحث وبررسی قرار گرفت و شورا با پیشنهاد مذکور حذف 20% برای چهار سال اول موافقت داشته و متذکر میشود که انجام هرگونه تغییرات در سیستم گشتارگاه با تنظیم صورت جلسه با حضور نماینده شهرداری و شورا صورت پذیرد، شورا مراتب را مصوب نمود.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

          مرخصی

 

 

 

 

۲-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزشنبه مورخ3 / 2 /90 ساعت 30  :  20به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  29475        مورخ: 26/11/89

موضوع

متن مصوبه:

نامه شماره 29479 مورخ 26/11/89 شهرداری در خصوص درخواست آقای صادق ظهوری متقاضی راه اندازی یکدستگاه ترامبولین(فنرپرش ژیمناستیک)درفاز(2)پارک داریون با رعایت نکات مندرج درفرم پیشنهادات درجلسه شورا مطرح وپس از بحث و تبادل نظر شورا با برگزاری مزایده عمومی مراتب را مصوب نمود.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

       مرخصی

 

 

 

۳-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزشنبه مورخ 3/2  /90 ساعت  30 : 20 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  5/22096       مورخ: 14/9/89

موضوع

متن مصوبه:

 به استناد نامه شماره 5/22096 مورخ 14/9/89 شهرداری شوشتر مبنی براعلام کمسیون ماده 100 نسبت به فروش97/4 مترمربع پخی به مالک ملک پلاک 967 فرعی از 12/11 بخش 5 شوشتر ،شورا پس از بررسی و کارشناسی، واگذاری مقدار 97/4 مترمربع به قیمت کارشناسی روز بلامانع دانسته ومورد تصویب قرار گرفت.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

            مرخصی

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

۴-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزشنبه مورخ3 /2  /90 ساعت  30 : 20 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  3/1692       مورخ: 27/1/90

موضوع

متن مصوبه:

به استناد نامه شماره 3/1692 مورخ 27/1/90 موضوع طلب رضا سعیدی نژاد نماینده شرکت رزاق بنای شوشتردر صحن علنی شورا مطرح و بعد از بحث وتبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت تا مبلغ 1420/109684 ریال از محل اعتبارات جاری بصورت دو قسط به ایشان پرداخت گردد.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

          مرخصی

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ ] [ 23:6 ] [ حمید سالم پور ]

شهرداری محترم شوشتر

 با سلام

  

احتراما" بازگشت به نامه شماره 24765 مورخ 11/10/89 مبنی بر واگذاری 28 مترمربع قطعه زمین انحرافی به آقای رجب منجزی که بعدا" توسط اداره ثبت اسناد و املاک 33/32 متر رمربع اعلام گردیده مشخص فرمائید تصرف توسط نامبرده صورت گرفته یا شهرداری اشتباها" متراژ نموده ، چنانچه نامبرده میزان 33/4 متر مربع را تصرف نموده به کمیسیون 100 معرفی تا مراحل بعدی انجام پذیرد .

 

 

 

سرپرست محترم شهرداری شوشتر

با سلام

احتراما" با توجه به اینکه حقوق پرسنل نیروی خدماتی و انسانی بیش از شش ماه است پرداخت نشده و مشاهده شد که از اضافه کاری ماه های معوقه توسط پیمانکار نیروی انسانی کسر گردیده وباعث ضرر و زیان مضاعف به این قشر محروم جامعه شده است مستدعی است ضمن بررسی موضوع نسبت به احقاق حقوق نامبردگان پیگیری و اقدام نمایند.

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ ] [ 22:53 ] [ حمید سالم پور ]

 

جناب مهندس رستمی مدیر کل محترم امور شهری

با سلام واحترام

 

احتراما" ضمن تقدیر وتشکر از زحمات آقای مهندس احمد آصفی کارسناس شهرداری تهران که از تاریخ 8/2/89 بعنوان شهردار تمام وقت شهرستان شوشترانجام وظیفه نموده با توجه به استعفای نامبرده و مصوبه شماره(847)   مورخ 29/1/1390  شورای شهر شوشتر کپی به پیوست پایان کار نامبرده را روز 31/1/90 اعلام میدارد تلاش و کوشش های خستگی ناپذیر نامبرده با توجه به مشکلات ومحدودیت ها در ذهن اعضای شورا وشهرداری ماندنی خواهد بود.

 

 

[ جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ ] [ 10:44 ] [ حمید سالم پور ]

۱-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ16 /  1 / 90ساعت 30  : 12 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  5/31323        مورخ: 12/12/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 5/31323 مورخ 12/12/89 شهرداری شوشتر در خصوص آقای عزت شریفی که فرزندشان فوت نموده و قادر به خریداری قبر نمی باشد در این خصوص شهرداری از حق السهم خود به مبلغ 000/750 ریال گذشت نماید، شورا با معاف نمودن وی از حق السهم شهرداری موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

_

_

_

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 ۲-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهارشنبه مورخ31 / 1 /90 ساعت  30 :20  به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 1783    مورخ: 28/1/90

موضوع

متن مصوبه:

 نامه شماره1782 مورخ 28/1/90 شهردار در خصوص پل شناور در جلسه شورا مطرح و مقررشدکه با تعیین قیمت پایه نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای تعیین پیمانکار حفاظت و نگهدار ی اقدام گردد/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

               مرخصی

 

 

 

 

۳-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهار شنبه مورخ 31/ 1 /90 ساعت  30 : 20 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :   612       مورخ: 15/1/90

موضوع

متن مصوبه:

 نامه شهردار محترم به شماره 612 مورخ 15/1/90 در خصوص اعلان عمومی تعرفه های عوارض ساختمانی و کسب پیشه سال 1390 و پسماند در یکی از نشریات محلی شوشتر و نصب بنر درمعابر شهری جهت اطلاع رسانی به شهروندان و ادارات و سازمان ها و ارگانها با برآورد ریالی 000/000/20ریال در صحن علنی شورا مطرح ومورد تصویب واقع شد/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

             مرخصی

 

 

 

 

 ۴- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهارشنبه مورخ 31/ 1 /90 ساعت 30  :20  به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 865      مورخ: 17/1/90

موضوع

متن مصوبه:

 موضوع  نامه شماره  865  مورخ 17/1/90 در صحن علنی شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری جهت خرید 200 تن قیر70×60 و واریزمبلغ 000/000/000/1 ریال از طریق بورس تصویب شد/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

                مرخصی

 

 

 

 

۵-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهارشنبه مورخ31 / 1 /90 ساعت 30  : 20 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  5/1084      مورخ: 20/1/89

موضوع

متن مصوبه:

به استناد نامه شماره  5/1084 مورخ 20/1/90 در خصوص تقاضای آقای مسعودی جهت نصب 2عدد تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر شوشتر با ابعاد و کرایه مندرج در نامه شهرداری، شورا موافقت خود را با برگزاری مزایده عمومی اعلام و مورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1.-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2.

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3.-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4.-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5.-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6.-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

              مرخصی

 

 

 

 

                                                                                              

[ جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ ] [ 10:18 ] [ حمید سالم پور ]

تعیین آقای مهندس پارسا زاده

بعنوان سرپرست شهرداری

 

 

جناب آقای نادر پارسا زاده

 با سلام

 

 احتراما" با عنایت به مصوبه شماره (847) شورای اسلامی شهر شوشتر و با توجه به توانمندی که در شما سراغ می باشد  ، جنابعالی را به عنوان سرپرست شهرداری شوشتر تعیین می نماید .

امید است با عناینت به الطاف حق تعالی در جهت ساماندهی نیروهای شهرداری و در جهت بهبود خدمات شهری و رضایتمندی شهروندان نهایت سعی و تلاش خود را بنمائید . موفق باشید .

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ ] [ 20:34 ] [ حمید سالم پور ]

جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزدوشنبه مورخ 29/ 1   /1390 ساعت 30  : 17 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :                                 مورخ:

موضوع

متن مصوبه:

 با عنایت به پذیرش استعفای آقای احمد آصفی شهردار شوشتر از طرف شورا و با ستناد به ماده 71  قانون شهرداریها و شورا ، شورای اسلامی شهر پس از بررسی سه گزینه شهرداری که در دو جلسه انجام شد پس از رای گیری آقای عبدالله یزدانخواه به عنوان شهردار شوشتر انتخاب گردید و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

 

6-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ ] [ 20:23 ] [ حمید سالم پور ]

 

جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزدوشنبه مورخ 29/ 1  / 1390ساعت  30 : 17 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :                                 مورخ:

موضوع

متن مصوبه:

 در جلسه مورخ 29/1/1390 جلسه فوق العاده شورا تشکیل و نسبت به بررسی استعفاء شهردار اقدام و شورا ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات آقای آصفی با استعفاء ایشان موافقت و در ادامه جلسات آقای نادر پارسا زاده  معاونت شهرداری بعنوان سر پرست شهرداری اقدام گردید/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

5

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

6

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ ] [ 20:22 ] [ حمید سالم پور ]
یکی از دوستداران شوشتر مطلبی را از طریق ایمیل برایم فرستاد که گله های به حقی را از متولیان امور شهر مطرح نموده اند .

ضمن تشکر از ایشان عینا مطلب مورد نظر را منعکس کرده  پی گیر موضوع خواهم بود  .

 

 

به همراه تعدادی از بستگان و دوستان برای دیدار از سطح شهر از خانه بیرون
آمدیم در نگاه اول شهری بدون هیچ گونه بهداشت شهری مشاهده می شد آسفالت
خیابان در هر کجای شهر قابل انتقاد بود از روی پل آزادگان که رد می شدیم
گله های گوسفند از درون پیاده روها عبور می کردند وبوی نا مطبوعی به مشام
می رسید . مشکل نظافت شهر و آسفالت خیابان را اینگونه توجیه کردم
"شهرداری شوشتر در چندین نوبت با اعتصاب کارگران خود مواجه بوده و امسال
به این دلیل شهر کمی نابسامان است ببخشید" اولین جایی که برای بازدید
رفتیم آبشارها بود وقتی از ماشین پیاده شدیم با پل تخریب شده ی آبشارها و
بوی بد فاضلاب در ورودی آبشارها و همچنین پلی که به زشت ترین شکل ممکن
مسدود شده بود مواجه شدیم این منظره اول از آبشارها بود از دید مهمانان
ما منظره ی بعدی تردد موتورسواران از لابلای دست وپای مسافران ومتاسفانه
بیان الفاز زشتی از سوی برخی از آنان بود . خوب به هرشکل از آبشارها دیدن
کردیم وبه سمت بند میزان رفتیم که در مقابل هتل جهانگردی ماشین ما در جوی
فرو رفت بعد از آن بر روی بند میزان با خاک معلق در هوا که ناشی از تردد
وسایل نقلیه بر روی پل جدید الحداث بود مواجه شدیم . پس از اندکی تامل به
سمت قلعه سلاسل رفتیم .وارد خیابانی که به شکلی بسیار نا موزون سنگ فرش
شده بود شدیم با تلی از خاک در سمتی از خیابان و آلودگی سنگ فرش ها از
ماشین پیاده شدیم وارد قلعه شدیم به تصور سالهای پیش منتظران خوش آمدگویی
راهنما یان بودیم اما دریغ از یک نفر "یکی از دوستان :آقای .... یه
بروشور نیست در مورد قلعه .رفتم گشتم یه کانتینر دیدم یه خانوم بود بهش
گفتم یه بروشور بهم داد" وارد تونل اول شدیم چراغ های آن خاموش بود با
نور موبایل وارد شدیم ولی ادامه دادن مسیر میسر نبود گفتم بریم شوادانه
اون طرف رو ببینیم قشنگه خیلی متاسفانه دیدیم که درب آن قفل است ودر راه
پله ی آن چیزس جز مقداری خاک و زباله نیست . نا امید بر بالای قلعه رفتیم
و با مردمی مواجه شدیم که از در ودیوار آثار باستانی بالا می رفتند و حتی
یک نفر نبود که بر این مسئله نظارت کند. نا امید از قلعه خارج شدیم و به
سمت خانه مستوفی رفتیم که در خروجی خیابان باز هم چرخ ماشین در جوب فرو
رفت "میدونید کجا رو میگم همون جا که زباله های زندان همیشه تو خیابون
ریخته شده اتفاقا اون روز هم بود" خلاصه به سمت خانه مستوفی رفتیم که
نمی توان گفت اثر تاریخی است و بیشتر به  یک بازارچه  شباهت دارد در
ورودی آن که تابلو فروشی بود اتاقها وحیات  آن که تمام رزرو شده وارد
زیرزمین شدیم که باز قابل تحمل تر بود البته عده ای در وسط آن کلاس خط
برگزار کرده بودند وتردد را مشکل میکرد در یکی از اتاق ها پسربچه ای سوار
بر ماکتها داشت عکس میگرفت وهیچکس بازهم نبود که نظارتی داشته باشد
وبازهم نه راهنمایی ونه بروشوری وارد حیات که شدیم یکی از مهمانان ما
برای خرید بستنی رفت که بستنی ۳۰۰ تومانی را ۵۰۰ تومان به ایشان دادند و
من برای علت این موضوع به مدیر رستوران مراجعه کردم که گفت "اینجا یه
مکان توریستی است و ما هر قیمتی که بخواهیم می توانیم بفروشیم حالا اگه
ناراحت هستید برای شما همون ۳۰۰ تومان حساب کنیم " این هم جواب کسی که
آثار باستانی را محل کسب وکار کرده و به تخریب آن دارد کمک می کند ونمی
دانم چگونه این مجوز برای ایشان صادر شده است. این گوشه ای از مشاهدات من
ومهمانانم از شهرمان بود به نظر شما آیا یک بار دیگر این مهمانان به
شوشتر بیایند یا به کسی توصیه کنند که به شوشتر بیاید . دوستان عزیز مردم
شریف شوشتر اینقدر بی تفاوت نباشید. به امید آبادی
 
 
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ ] [ 1:36 ] [ حمید سالم پور ]

نظرات همشهریان محترم ۴

 

۱- نوشته شده توسط صادق: 

سلام.در مورد برنامه های عمرانی خواستم بگم برای مثال مبلغ 484میلیون تومان در مناطق دروازه و جاده صاحب برای چه کاری است.چرا لیست برنامه های عمرانی این مناطق را ذکر نکرده اید که این مبالغ تصویب شده مثلا برای احداث یک فضای سبز محله ای است ویا اسفالت خیابان ها یا ساخت یک فروشگاه است.اگر برنامه های عمرانی گفته میشد بهتر بود.

 

 

۲- نوشته شده توسط شوشتر من: 

برای شورای شهر متاسفم.بخش مرکزی شوشتر با این همه درآمد و مشکلات و تعلق روزانه به مردم تمام نقاط شهر، آیا طریقه تخصیص اعتبار شما کارشناسانه است؟

 

۳- نوشته شده توسط یک دانشجو : 

متاسفانه مجبور شدم در قسمت نظرات قرار بدم

1- بهسازی و نوسازی آسفالت خیابانهای اصلی و اتوبان شهرستان بصورت اصولی و مهندسی که شیبی نامحسوس به آسفالت داده شود تا از جمع شدن آب و خاک جلوگیری شود. اما زیرسازی آن مهم است.(واقعا خیابانها باعث اذیت و آزار مردم است در تابستان خاک کناره های جاده و در زمستان آب جمع شده و تبدیل به خاک می شود).
2- ساختن زیرگذری در ورودی پل جدید(ازسمت سپاه قدیم) به این صورت که این روگذر از روی پل شروع شده و به سمت چهارراه امام می رود تا از بروز تصادفات و ورودی فلکه باطنی مشکلی پیش نیاید.خیلی خیلی بهتر از چراغ راهنمایی است، هم باعث زیبایی شهر است و هم مشکلی پیش نمی آید.
3- پلی که قرار است کوی نیرو، فرهنگشهر،دانشگاه را به مرقد علامه شیخ متصل شود طوری طراحی شود که وقتی کسی به سمت بند میزان از سمت فلکه 17 شهریور می رود پلی تعبیه شده باشد که به پل مرقد متصل شود. یعنی بصورت فلکه ای معلق باشد که سه ورودی(بند میزان، دانشگاه،مرقد)دارد.
4- ایجاد چند سازمان در شهرداری: الف: سازمان فضای سبز و پارکها ب: سازمان بهسازی و زیباسازی شهری
ج: سازمان فرهنگی و هنری
حال نکته ای که مد نظر می باشد این است که پشتوانه اصلی یک شهردار موفق اجرائیات شهرداری است که از بروز تخلفات جلوگیری می کندکه این مهم در شهرستان نادیده گرفته شده که اگر قوی باشد چهره شهر متحول و دگرگون خواهد شد که شما بیشتر از بنده می دانید.
5- ایجاد یک تیم اقتصادی در شهرداری که برای شهرداری راههای کسب درآمد را فراهم کند.
6- کمک گرفتن از سرمایه گذاران و دادن تسهیلات جهت ساخت و ساز شهری(جهت ساختن برجها،پارکینگهاو...) . نه تنها زمین نصف قیمت و ... بلکه چیزهای دیگری هم هست که با همکاری شهردار و شورا پیدا خواهد شد. در بحث میراث فرهنگی که اداره شوشتر ضعیف عمل می کند ، شهرداری می تواند بوسیله باستانی بودن شهر کسب درآمد کند و شوشتر را به تمام نقاط جهان بشناساند(مثال: شهرداری وین)
7- ایجاد مناطق آزاد در کنار سواحل کارون که از بند میزان شروع شود و تا پل کابلی کشیده شودکه با تجهیزات زیادی هم می توان درآمد زایی و شهر را زیبا کرد. مکان استراحت، رستوران ، استخرهای شنا و ... در کنار ساحل چشم اندازی خوب دارد.

 

۴- نوشته شده توسط یک دانشجو : 

8- کوه فرهنگشهر که توسط مسکن مهر جاده دار شده است می توان در بالای آن جنگل کاری نمود تا فضایی شادی آور و با نشاط برای ورزش و تفریح باشد.
9- ایجاد پارک مخصوص بانوان و خانواده و کودک با تمامی تجهیزات مخصوص به سن آنها.
10- تغییر سیستم روشنایی خیابانها و بلوارهای شهرستان بصورت لامپهای مخلوط سفید و زرد. به جهت هم زیبایی و هم اعصاب مردم
11- متاسفانه با وجود آب فراوان در شوشتر هنوز برنامه ای برای استفاده زیبایی از آن در شهر وجود ندارد. می توان آب را به روی پلها آورده و بصورت فواره هایی آب را به پایین پرتاب کرد همچنین لامپهایی در زیر آنها جهت زیبایی تعبیه شود. تازه می توان در خود رودخانه آبشار همراه با لامپهای رنگی تعبیه کرد.
12- کاشت درختهای زیبا و مخصوص در سطح پارکها و بلوارهاو... نه درخت های بی ثمر و زشت. مثال: نخل
13- فلکه امام حسین برداشته شود که بیضی است و لطمه به ماشینها می زند. ساخت روگذری چهاربانده روی میدان امام حسین. مثل ورودی اهواز بعد از ویس.
14- اگر پارکها متحول شوند خوب است. پارکهای شوشتر بی رمق ، غیر جذاب و زشت هستند باید تدابیری اندیشید تا از این بی رمقی درآیند . تغییر سیستم روشنایی، یک سری تجهیزات زیبا، درختهای قشنگ، آبشار و ... نصب شوند.
15- دادن زمین و خانه و تسهیلات وام مسکن به روستاییان در روستای مهدی تا از این مکان بروند چون این مکان بهترین جا برای ایجاد فضای سبز و منطقه آزاد و گردشگری است که متاسفانه اصلا به این روستا اصلا توجهی نمی شودکه زمینها سند ندارند و بصورت غیرقانونی در این مکان سکنا گزیده اند.
16- فروشگاه زنجیره ای و رفاه در سطح شهر
17- پارکینگهای طبقاتی

 

 

 

 

۵- نوشته شده توسط مرتضی : 

با سلام
به این دو خبر نگاهی بیاندازید:
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9001094031
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8912211290
لطفا نظرتون رو در مورد بودجه شهرداری این دو شهر بیان کنید.جمعیت شوشتر،نصف جمعیت دزفول است ولی بودجه ی دزفول 10 برابر شوشتر مصوب شده است.مساحت بافت شهری شوشتر "دو،سوم" بافت شهری دزفوله ولی ...
شوشتر از نظر استانداردهای شهری،شهری محروم به حساب می آید ولی دزفول ...
بنده در این زمینه اطلاعاتی ندارم.لطفا اگر بنده را در این زمینه روشنم کنید،ممنونتان میشوم.

 

 

 

[ جمعه ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ ] [ 21:47 ] [ حمید سالم پور ]

 مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر

(۲۱-۲۲-۲۵ اسفند )

 

۱- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزشنبه مورخ 21/  12  /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    31883        مورخ: 17/12/89

موضوع

متن مصوبه:

با عنایت به نامه شماره31883 مورخ 17/12/89 شهرداری شوشتر در خصوص عقد قرارداد حفاری و آسفالت شکافی با شرکت گاز شوشتر جهت اجرا در سال 1390 با احتساب 15% افزایش نرخ نسبت به سال 89  به شرح سه مورد مطرح در لایحه شهرداری، شورا موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۲- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ22 /  12 /89 ساعت 30  : 13 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  38/27392          مورخ: 6/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 38/27392 مورخ 6/11/89 در خصوص اصلاحیه مصوبه شماره (612) مبنی بر اینکه مالکین ساختمانهای چند واحدی که مطابق مجوز ساختمانی صادره و نقشه های اجرایی درب اضافه  احداث  نموده اند بدون پرداخت عوارض مجدد در خصوص دربهای اضافه نسبت به صدور پایانکار ویا استعلامها اقدام گردد، شورا پس از بحث وتبادل نظر  موافقت خود را اعلام و مورد تصویب قرار گرفت.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

                 مرخصی

 

   

   

۳-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهار شنبه مورخ25 /  12  /89 ساعت 30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    32689       مورخ: 25/12/89

موضوع

متن مصوبه:

 در خصوص نامه 32689 مورخ 25/12/89 شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به منظور تشویق و قدردانی از زحمات و تلاشهای شبانه روزی 8 نفر از پرسنل واحد خدمات شهری مطرح و شورا پس از بررسی در خواست فوق موافقت خویش را اعلام و مقرر شد که از محل ماده 17 به هر نفر پانصد هزارریال پرداخت شود.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

مرخصی

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

_

_

_

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۴- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهار شنبه  مورخ25 /  12 / 89ساعت 30  : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  52583/42/44       مورخ: 7/12/89

موضوع

متن مصوبه:

نامه شماره 52583/42/44 مورخ 7/12/89 مدیر کل امورشهری و شوراها در خصوص پرداخت یک ماه حقوق به شهردار با استناد به مواد قانونی درجلسه مطرح وشورا با پرداخت مبلغ مذکور به شهردار موافقت و مراتب را مصوب نمود.

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

مرخصی

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

_

_

_

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۵- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزچهارشنبه مورخ25 /  12 /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 5/32031            مورخ: 19/12/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 5/32031 مورخ 19/12/89 شهردار محترم شوشتر به منظور برگزاری مزایده جهت نصب وراه اندازی کیوسک مطبوعاتی بصورت متحد الشکل در چهار نقطه از شهر در مکانهای به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت و شورای اسلامی شهر پس از بحث وتبادل نظر با پیشنهاد شهردار موافقت و مورد تصویب قرار گرفت/

1.جنب دیوار شهرداری ابتدای خیابان بهزیستی

2. پارک امام زاده عبدالله جنب سقا خانه

3. پیاده رو جلوی دانشگاه سماء بالاتر از ثبت احوال بلوار ابوذر

4. ابتدای خیابان مدرس فرهنگ شهر جنب مدرسه

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

مرخصی

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

_

_

_

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

                                                 

                                                                       

 

 

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ ] [ 19:23 ] [ حمید سالم پور ]

يا مقلب القلوب و الابصار

 

يا مدبر الليل و النهار

 

يا محول الحول و الاحوال

 

حول حالنا الی احسن الحال

 


 

فرا رسیدن سال نو مبارکباد


 

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ] [ 23:3 ] [ حمید سالم پور ]

نامه های شورای شهر شوشتر

به شهردار

 

 

شهردار محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به اینکه مشاهده گردیده به علت سهل انگاری ویا اغماض کارشناسان، شهرداری در محاکم قضایی و غیره محکوم به پرداخت جریمه و یا دیه و یا اعاده وضع سابق می گردد، لذا منبعد در صورتیکه مقصر بودن فرد یا افراد خاطی محرزگردد می بایستی به نسبت خاطی بودن آنها جریمه یا دیه مربوطه توسط فرد خاطی پرداخت شود.

 

 

 

شهردار محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به نامه شماره 677/36/م مورخ 30/11/89 در خصوص مصوبه جلسه شورای تامین شهرستان مبنی بر جلوگیری از حوادث غرق شدگی در ایام نوروز و تابستان در رودخانه کارون بوسیله نصب علائم هشدار دهنده مقتضی است دستور فرمائید تابلوهای شنا ممنوع و خطر شنا بنام روابط عمومی شهرداری شوشتر نوشته و در محلهای شنا تعبیه گردد.

 

 

 

جناب آقای مهندس آصفی

شهردار محترم شوشتر

 با سلام

احتراما" عطف به نامه های شماره 5/31483 مورخ 15/12/89 ،5/31485 موورخ 15/12/89 آن شهرداری در خصوص در خواست های شرکت استحکام صنعت شوشتر به مدیریت آقای حیدری مبنی بر اعلام آمادگی جهت تعمیر ،نگهداری و تولید آسفالت و مصالح خاکی و گارانتی فروش ،موضوع در جلسه شورا مطرح و شورا با توجه به متن پیشنهادات مطروحه نامه های مذکور موافقت خود را با واگذاری کار بمدت سه ماه به شرکت مذکور اعلام میدارد.

بدیهی است چنانچه از عملکرد ایشان رضایت داشته باشید تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد گردید .

 

 

 

جناب آقای آصفی شهردار محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به پرونده پارک پشت امام زاده عبدالله و مستندات  موجود در قسمت حقوقی شهرداری و اینکه در روز 3/12/89 پرونده در دادگاه اهواز مفتوح می باشد سریعا" ضرب العجلی نسبت به معرفی وکیل حقوقی برای حضور در جلسه دادگاه اقدام قانونی بعمل آید.

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ] [ 21:37 ] [ حمید سالم پور ]

خوب است بدانیم۲

 

پروژه های عمرانی پیشنهادی شهرداری شوشتر برای سال ۹۰  :

 

ناحیه ۱ (مرکز شهر ): با مبلغ  ۶۳۷ میلیون تومان

ناحیه ۲ (دروازه / جاده صاحب): با مبلغ ۴۸۴ میلیون تومان

ناحیه ۳ (شوشتر نو/ فرهنگ شهر/کوی نیرو): با مبلغ ۱ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان

 

جالب است که بدانیم بیشترین درآمد شهرداری از ناحیه ۱ است .

 

 

[ پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ] [ 18:17 ] [ حمید سالم پور ]

مصوبات شورای شهر ۱۵ اسفند 

 

  ۱- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 15/12  /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 3/31450           مورخ: 5/12/89

موضوع

متن مصوبه:

 در خصوص نامه شهردار محترم به منظور بر گزاری مناقصه جهت یک سال شمسی به شرح ذیل :

1.واحد خدمات شهری (تنظیف و رفت وروب) به تعداد 75 نفر به ارزش ریالی 000/000/500/6 ریال

2.پیمانکار نیروی انسانی واحد فنی و ترابری به تعداد 45 نفر با اعتبار پیش بینی شده 000/000/500/4ريال

3.پیمانکار نیروی انسانی واحد فضای سبز ، حراست ، اجرائیات و متفرقه به تعداد 55 نفربا اعتبار پیش بینی شده 000/000/700/4 ریال

پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای شورا و توضیحات نماینده شورا در کمیسیون معاملات و مسئول محتر م امور مالی شهرداری ، شورا بابرگزاری مناقصه عمومی موافقت و مورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۲- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ15 / 12  /89 ساعت 30  : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  30400       مورخ: 4/12/89

موضوع

متن مصوبه:

در خصوص نامه شماره 30400 شهردار محترم شوشتر به منظور نصب  و راه اندازی تلویزیون بزرگ شهری توسط آقای سید روح الله صدر موسوی با توجه به تحقیقات  انجام شده و اینکه هیچکدام از کانون های تبلیغاتی پس از اعلام به آنان آمادگی خود را جهت خرید و راه اندازی تلویزیون تبلیغاتی را نداشته و ندارد شورا پس ازبحث وتبادل نظر با پیشنهاد ودرخواست نامبرده و شهرداری موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

با برگزاری مزایده  موافقم

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۳- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 15/ 12 /89 ساعت 30  :  19به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  28921          مورخ: 21/11/89

موضوع

متن مصوبه:

 در خصوص نامه شماره 28921 مورخ 21/11/89 به منظور تمدید عقد قرارداد بیلبردها با آقای سید علیرضا سید عطار  با توجه به وکالت نامه ثبتی تحت شماره 1892 مورخ 5/12/89 دفتر خانه اسناد رسمی به شماره 295 و تسویه حساب کامل آقای علی منجزی مستاجر قبلی  شورای اسلامی شهر پس از بحث وتیادل نظر با پیشنهاد شهردار مبنی بر عقد قرارداد جدید با توجه به نرخ کارشناسی آقای سید علیرضا سید عطار موافقت داشته  ومورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۴- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 15/  12 /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :5/5472            مورخ: 8/3/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 5/5472 مورخ 8/3/89 شهردار محترم شوشتر مبنی بر پرداخت حق الزحمه به آقای خوش اخلاق که جهت امورات مربوط به شهرداری در تهران فعالیت  می نماید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث وتبادل نظر شورا با پرداخت مبلغ 000/000/9 ریال جهت سال 88 و همچنین با پرداخت ما هیانه 000/750 ریال جهت سال 89 موافقت و مراتب را مصوب نمود/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

                                                                              

  

[ پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ] [ 17:27 ] [ حمید سالم پور ]

 مصوبه شورای شهر  ۱ اسفند

 

جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ1 / 12  /89 ساعت  : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 29776      مورخ: 28/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 29776 مورخ 28/11/89 در خصوص نما کاری ، بلوک کاری و پیه کنی جهت اجرای کار کف پوش گذاری میدان 17 شهریور که توسط آقای حسین علی جانی  انجام پذیرفته به مبلغ 000/000/20 ریال به وی پرداخت گردد. شورا پس از بحث وتبادل نظر و با استناد به مدارک پیوست با پرداخت مبلغ فوق الذکر از محل ماده 17 موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

_

_

مرخصی

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

[ پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ ] [ 17:12 ] [ حمید سالم پور ]

نظرات همشهریان محترم ۳

 

۱- نوشته شده توسط شوشتر من :

 وضعیت ورودی های شهر از سمت گتوند، دزفول و مسجد سلیمان و شرکت کارون هم از نظر بهداشتی و هم از لحاظ زیبایی اسفبار است.
عدم رسیدگی به وضعیت ورودی از سمت گتوند باعث نارضایتی قشر دانشجو شده است.دانشگاه های شهید چمران و پیام نور به علت عدم اجرای ورودی شهری و روشنایی خارج از محدوده شهری شده اند و از لحاظ امنیت دچار مشکلند(مشکل امنیت که خارج از عهده شهرداریست ولی از شورا تقاضای رسیدگی داریم)

نماکاری میدان میوه و تره بار به عهده کیست که مدت هاست به حال خود رها شده؟

برای ترمینال مسافربری چاره ای اندیشیده شده؟آیا ترمینال کنونی شایسته مردم شوشتر و مسافران است؟

بدنه شهری و پیاده روسازی و همسطح سازی پیاده رو ها(در تمام نقاط شهر) در شوشتر فراموش شده است.در شهرداری های گذشته تاثیر پیاده روسازی در بلوار شهید شرافت تجربه شده و مشهود است.

ساخت شهرک و واگذاری واحدها به مشاغل پرسر و صدا جهت خروج این مشاغل از هسته مرکزی شهر.

ساخت شهرک اداری که این امر خود موجب جلوگیری از تردد و ترافیک بیشتر در مرکز شهر میگردد.(چرا که در حال حاضر تمامی ادارات و سازمانهای دولتی در هسته مرکزی شهر و پراکنده واقع شده اند)

طرحهای تشویقی برای ساخت واحدهای تجاری در خیابان اصلی کوی نیرو، پیاده رو سازی مسقف و ارائه طرح یکسان سازی نما در این منطقه میتواند موجب رونق بازار این منطقه و سبب جلوگیری از رفت آمد شهروندان به هسته مرکزی و ترافیک سنگین شود.

احداث پارک و شهربازی بر فراز کوه فرهنگ شهر که در روز و شب(با منظره دورنمای شهر) جلوه خاص و زیبایی دارد.ساماندهی دامنه این کوه جهت پیاده روی و کوه پیمایی جهت ترویج فرهنگ ورزش و تزریق سلامت جسم و روح به شهروندان.در استان کمتر شهری از نعمت چنین مکانی بامنظره ای زیبا برخوردار است.همکاری با سرمایه گذار خصوصی و ساخت شهر بازی مدرن در این مکان میتواند در جهت جذب گردشگر از شهرهای همجوار درآمدزایی فوق العاده ای به دنبال داشته باشد.

از آنجا که شوشتر شهری باستانیست لازم است در شهرداری سازمانی تاسیس شود تا رابطی بین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی باشد.چرا که لزوم همکاری و هماهنگی این دو نهاد امری اجتناب ناپذیر و لازم است و ایجاد ارتباط فنی تر، هماهنگ تر و قوی تر بین این دو نهاد در پیشبرد مقاصد و اهداف هر دو سازمان بسیار موثر.

 

 

۲- نوشته شده توسط شوشتر من :

ساماندهی آرامستان بهشت رضا(ع)

ساخت هتل و همکاری با سرمایه گذاران خصوصی در این زمینه

پیگیری جدی جهت احداث پل جنب مرقد علامه.

اجرای طرح ممنوعیت تردد وسایل نقلیه حد فاصل میدان 17شهریور و چهار راه امام مسقف نمودن و زیباسازی این مسیر.

میدان در شوشتر تنها حلقه ای از جداول خیابانی است و دیگر هیچ.از تمامی میادین شهر فاکتور زیبایی حذف شده و همتی بلند و اساسی را میطلبد.

اندیشیدن چاره ای اساسی در جهت رفع مشکل تامین آسفالت در تمام نقاط شهری که شهروندان سالهاست از این مسئله رنجورند.

تلاش در جهت وصول امتیاز احداث جایگاه های سوخت رسانی.

تکمیل احداث دو خیابان عمود بر خیابان های نیرو، عمار و جواد الائمه(ع) که در زمان آقای مجتبایی(یا چهارلنگی) پیگیری و مجددا به حال خود رها شد.

ساماندهی زمین حد فاصل بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) و بلوار امام حسین(ع)

ایجاد فضای سبز در طرفین نهر داریون که این سبب برون رفت از وضعیت هولناک کنونی میگردد.

پیگیری و دفاع از حق مردم در اتلاف بیت المال در سال گذشته با ممنوعیت ادامه کار احداث پارک ساحلی در حاشیه رودخانه گرگر.

پیگیری احداث شهرک بزرگ گردشگری حدفاصل پل شطیط و کابلی که در حد حرف باقی ماند.

احداث رمپ های پل شطیط واقع در جزیره که حذف شده بود و طبق فرمایش آقای فرماندار قرار بر ایجاد این رمپ ها در سال 90 شد.

جابجایی دایره موتوری شهرداری و افزودن این زمین به پارک داریون.

ایجاد سازمان فضای سبز شهرداری.وضعیت فضای سبز شهری شوشتر، شهری با منابع آبی فراوان بسیار تاسفبار است.

 

۳- نوشته شده توسط لین ۸ :

خیابان مدرس که بین عمار و جوادالامه است و از لین 8 تا 22 فرهنگ شهر می باشد بعد از بیست و چند سال هنوز آسفالت نشده است و هر سال می گویند جز طرح های امسال است و دو سه سال گذشته فقط مقدار کمی کار کردند. در حالیکه جلوی خانه آقای ...... که یک محیط باز است چندین سال است آسفالت شده و حتی قسمتی که بایستی فضای سبزمیشده آسفالت شده است. حالا چون هیچ کدام از اهالی شورای شهر در این خیابان سهیم نیستند آیا این خیابان نباید آسفالت بشود.

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ] [ 1:28 ] [ حمید سالم پور ]

نظرات همشهریان محترم ۲

 

۱- مسعود : شوراي شهر مدتهاست كه گزارشي از عملكرد خود - البته اگر بتوان اسمش را عملكرد گذاشت - ارائه نكرده است. لازم به ذكر است كه اعضاي شورا همگي در رسانه ها حاضر ميشوند و تقصيرات را به گردن آسمان و زمين و زير زمين و ... مي اندازند . . ولي دريغ از يك ذرع تدبير . . .

 

 

۲- صادق : اگه شهرداری بتونه چند مرکز خرید و فروشگاه درست کرده و به مردم اجاره هم مورد استقبال خانواده ها قرار میگیره و هم تا حدی برای شهرداری درامدزایی میکنه.یا یک مجتمع تفریحی شامل استخر و بولینگ و بیلیارد درست بشه توسط شهرداری که حتما جوانان رو خوشحال میکنه و در شورای شهر هم به جوانان توجه میشه. برای نظر دوم زمین روبروی ورودی کوی نیرو که تا فلکه امام حسین ع ادامه دارد مناسب است.در بعضی شهر های مجاور شهرداری مرکز خرید درست میکنه وبه مردم اجاره میده.انشاالله یکی از این 2نظر در بودجه سال 90 منظور و اجرا بشه.

 

۳- م : با سلام  در خصوص احداث پل دسترسی جزیره شطیط که ظاهرا از عمرانی استانداری سال 89 تخصیص اعتبار شده بود چرا اقدامی نشد؟
آیا امسال تکرار می شود و یا منتفی است؟

 

۴- شوشتر : با سلام؛ ممنون از اینکه در بحث پروژه های شهرداری نظر همشهریان را خواستارید و یقینا آنها را ترتیب اثر خواهید داد ولی برای شفاف شدن موضوع بهتر است، پروژه هایی که از طرف شهرداری به شورا داده شده را نام ببرید تا بتوانیم موضوعات جدیدی را مطرح نماییم برای مثال در تشکیل سازمانهایی که وابسته به شهرداری است ولی بودجه مستقل می گیرند کم کاری شده بطوری که شهرداری تنها دو سازمان اتوبوسرانی و آتش نشانی دارد ولی بقیه شهرداری های استان از جمله اهواز و دزفول چندین سازمان مستقل(سازمان بهسازی و بازسازی-سازمان فضای سبز-سازمان تاکسیرانی-سازمان عمران شهری و....) دارند.

 

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ ] [ 22:31 ] [ حمید سالم پور ]

خوب است بدانیم ۱  

 

۱- طلبهای شهرداری از دفاتر مسافربری مستاجر در ترمینال شهید شرافت شوشتر  به بیش از ۵۰ میلیون تومان می رسد که چند سال است متاسفانه وصول نشده است.  

۲- تعدادی از مستاجرین تجاری در زمین های متعلق به شهرداری بدون بستن قرارداد چندین ماه و بعضا چندین سال مشغول به کار هستند .

 

 

[ شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ] [ 19:14 ] [ حمید سالم پور ]

نطرات همشهریان محترم ۱ 

یه دوست :

سلام اگه يه نسخه از بودجه 90 را روي سايت ميگذاشتيد ميشد فهميد كه چه پروزه هايي تعريف شده و كجاها نياز به تعريف پروژه دارد .
ضمنا اگه يه گزارشي از تفريغ بودجه 89 ميداديد بهتر بود هرچند كه قانوناً شورا بايد هرسال گزارشي مكتوب و مفصل جهت اعلام عمومي ارائه نمايد. حالا چرا به اين وظيفه قانوني خود عمل نمي كند جاي سؤال فراوان دارد . منتظر اعلام گزارش عموميتان هستيم.

 

 

سلام  به " یه دوست " و ممنون از نظرتان

 اکنون نسخه پیشنهادی را نمی توان منتشر کرد زیرا خام بوده و نیاز به جرح و تعدیل دارد اما مطمئنا پس از تایید ارائه می شود . شما اکنون اگر پروژه های خاصی مد نظرتان باشد برایمان لیست کنید تا مورد بررسی واقع شود .

 

------------------------------------

صادق :

اقای عضو شورای شهر حداقل برای حفظ ابروی شهر شوشتر یک مکان برای جادادن ماشین های سبک در شهر در چند طبقه و یک تلویزیون و مانیتور بزرگ برای تبلیغات شهری در شهر راه اندازی کنید.یا طرح جامع شوشتر را اجرا کنید.یا منطقه جاده صاحب و دروازه را از این بن بست نجات دهید.به نظر بنده مورد اول و دوم بهتر دیده خواهد شد واثر بیشتری دارد. حداقل یکی از این کارها را انجام دهید یا باز هم توجیه و دلایل بی مورد همیشگی.

 

سلام  به " صادق "  و ممنون از نطرتان .

 در خصوص پارکینگ چند طبقه اگر سرمایه گذاری اعلام آمادگی نماید  شورا تا حد امکان - در زمینه کم کردن عوارض - به او کمک خواهد کرد و این آرزوی ما نیز هست .

تلویزیون و مانیتور بزرگ برای تبلیغات شهری : شخص سرمایه گذار در این خصوص اعلام آمادگی کرده و شورا نیز آنرا مصوب نمود .

طرح جامع : کارهای پایانی آن در انجام است و  همگی منتظر ابلاغ آن از طرف استان هستیم .     

برای حل مشکل ارتباط شرق و غرب شهر بهترین راه این است که همگی - هم مسوولین و هم مردم شریف - موضوع را به هر شکل ممکن از کانالهای مختلف خصوصا نماینده شهر در مجلس و همچنین ارسال نامه های مختلف به مسوولین استانی و ملی دنبال کنیم تا ان شاء الله هم در  ترمیم پل گرگر تسریع شود و هم استارت کار پل چهارم که بالای مرقد علامه شیخ است و مطالعات آن قبلا صورت پذیرفته است زده شود .

[ شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ] [ 16:21 ] [ حمید سالم پور ]

    " خوب است بدانیم "

و

" نظرات همشهریان محترم "

 

 

با سلام خدمت همه همشهریان

 ان شاءالله از این به بعد  صفحه ای تحت عنوان " خوب است بدانیم " و همچنین صفحه دیگری با عنوان  " نظرات همشهریان محترم "  ارائه می شود که حاوی مطالبی کوتاه در راستای اطلاع رسانی بهتر و بیشتر در خصوص شهرمان به همشهریان محترم و همچنین نقطه نظرات و سوالات شما خوبان- و در صورت امکان جواب سوالات - خواهد بود .

مطمئنا همکاری شهروندان در این زمینه می تواند نتایج بهتری را برای شهرمان به همراه داشته باشد .

از  ارائه نظرات و راهنمایی ها و تشریک مساعی همه شهروندان خصوصا عزیزان صاحب نظر در این خصوص استقبال می شود .

 

 

[ شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ] [ 15:49 ] [ حمید سالم پور ]

قابل توجه همشهریان عزیز

 

برای بستن بودجه عمرانی سال۹۰  پروژه هایی از طرف شهرداری تعریف شده و برای تصویب تقدیم شورا گشته است  . در این راستاممکن است از بعضی پروژه ها غفلت شده باشد .

بنابراین از عموم شهروندان محترم تقاضا می شود چنانچه پروژه خاصی مد نظر داشته باشند که اجرای آن ضروری به نظر می رسد از طریق همین وبلاگ در قسمت " نظربدهید "  یا از طریق مبایل اینجانب 09166133064  اطلاع دهید تا با دیگر دوستان شورا مطرح نموده و در صورت امکان مصوب شود .

از کلیه عزیزانی که در این جهت یار و یاور ما هستند تشکر می کنیم .

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ ] [ 23:36 ] [ حمید سالم پور ]

 مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر 

 

 

۱- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ12 / 11 /89 ساعت  30 : 14 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 37/26947      مورخ: 30/10/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 37/26947 مورخ 30/10/89 در خصوص شرکت مناره کوه شوشتر به نمایندگی آقای غلام باقری گله پیمانکار حمل مصالح خاکی و آسفالت جهت پروژ های شهرداری که در سال اجرای پروژه تخصیص کافی از سوی استان به شهرداری داده نشده از محل اعتبارات جاری شهرداری پول ایشان پرداخت شود، شورا پس از بحث وتیادل نظر نسبت به پرداخت از محل جاری با عنایت به اینکه بیش از چهار سال گذشته و پیمانکار نیازمند می باشد موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۲-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ17 / 11  /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  16/21921     مورخ: 11/9/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 16/21921 مورخ 11/9/89 شهرداری مبنی بر تقاضای خانم فاطمه بیگم حلاجی دزفولی جهت خرید مقدار 62/2 متر مربع گذر انحرافی و اضافه نمودن آن به ملک شخصی ، شورا با عنایت به کارشناسی از مکان مورد نظر که محل فضولات حیوانات موزی و اشغال  می باشد واگذاری گذر متروکه را به نامبرده به قیمت کارشناسی روز بلامانع دانسته ومورد تصویب قرار گرفت

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

         _

                مرخصی

 

 

 

 ۳- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 17/  11 / 89ساعت 30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  16/27028      مورخ: 2/11/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 16/27028 مورخ 2/11/89 در خصوص واگذاری قطعه زمین انحرافیمساحت 63/29 متر مربع به آقای ولی آلشالی به آدرس خیابان شهید چمران کوچه خلج افشار جنب مخابرات، شورا با توجه به کارشناسی بعمل آمده چون ملک مجاور نامبرده و گذر متروکه و انحرافی می باشد و با واگذاری آن به قیمت کارشناسی روز بلامانع می باشد و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

         _

              مرخصی

                                                                                                

 

 

 

۴-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ17 /  11 /89 ساعت  : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 28339      مورخ: 17/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 28339 مورخ 17/11/89 در خصوص خرید قیر مورد نیاز کارخانه آسفالت جهت طرحهای عمرانی از قرار قیر 70×60 به مقدار 100تن به مبلغ 000/000/420 ریال و قیر MC2 به مقدار 50 تن به مبلغ تقریبی 000/000/300 ریال ، شورا با خرید قیر 70×60 و قیر MC2  با مبلغ تقریبی ذکر شده موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

         _

               مرخصی

 

 

 

 ۵-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 17/  11 /89 ساعت  : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 5/28030       مورخ: 14/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 5/28030 مورخ 14/11/89 در خصوص خرید قیر مورد نیاز کارخانه آسفالت جهت طرحهای عمرانی از قرار قیر70×60 به مقدار 50 تن به مبلغ تقریبی000/000/210 و قیرMC2 به مقدار 25 تن به مبلغ تقریبی000/000/150 ریال ، شورا با خرید قیر 70×60 و قیر MC2 با مبلغ تقریبی ذکر شده موافقت داشته و مورد تصویب قرارگرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

        _

               مرخصی

 

 

 

 ۶-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزدوشنبه مورخ18 / 11  /89 ساعت 30  : 7 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  13804      مورخ: 22/6/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 13804 مورخ 22/6/89 شهرداری شوشتر مبنی بر ساخت مجسمه شهری به مبلغ 000/000/13 جهت نصب در پارک بعثت توسط آقای صادق ادهم از هنرمندان طراح شوشتر ، شورا موافقت دارد از محل بودجه تجهیز پارکها و خدمات شهری انجام پذیرد/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۷-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ26 / 11  /89 ساعت  30 : 13 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    29067      مورخ: 23/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 29067 مورخ 23/11/89 شهردار مبنی بر واگذاری یک باب کیوسک در اطراف میدان امام حسین(ع) به آقای رستمی جانباز 70% شورا پس از استماع اظهارات آقای فخاریان رئیس بنیاد شهید شهرستان شوشتر و بحث وتبادل نظر موافقت خود را با واگذاری به قیمت کارشناسی روز اعلام میدارد/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

         _

             مرخصی

 

 

 

 ۸-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ 26/  11 /89 ساعت 30  : 13 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 5/27595      مورخ: 9/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 5/27595 مورخ 9/11/89 مبنی بر اینکه خانم شوکت یاسین زاده  مالک پلاک 1/228 بخش یک شوشتر بابت تخلف ساختمانی می بایست مبلغ224/121/15 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند که بعلت تنگ دستی و بدی معیشت قادر به پرداخت  نمی باشد از ماده 17مبلغ  فوق پرداخت شود ، لذا شورا پس از تحقیق و بررسی به علت اینکه نامبرده معلول بوده و تحت پوشش اداره بهزیستی می باشد که حتی قادر به درمان خویش نمی باشد با پرداخت مبلغ 224/621/7 ریال از محل ماده 17 موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت/

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

-

بدلیل اینکه شهرداری فوق العاده بدهکاراست

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

        _

              مرخصی

 

 

 

 ۹-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ26 /  11 /89 ساعت  30 : 13 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده  در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :   7/28231    مورخ: 17/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استاد به نامه شماره 7/28231 مورخ 17/11/89 مبنی بر اینکه آقای غلامعباس کیارسی مبالغی را جهت خرید خودرو مینی بوس ایویکو پرداخت نموده و از انجام خدمات تحت نظارت شهرداری استنکاف نموده ودر خواست جابجایی با فردی بنما هادی سوزنده رادارد لذا شورا پس از بررسی جابه جایی با آقای هادی سوزنده  مشروط به گرفتن تهعد از نمابرده نسبت به پرداخت وجه و انجام تهعدات شهرداری بلامانع دانسته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

         _

               مرخصی

 

 

 

 ۱۰-جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزپنچ شنبه مورخ28 /  11 /89 ساعت  30 : 7 به ریاست  آقاي حسن هدار در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    5/26838      مورخ: 29/10/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 5/26838 مورخ 29/10/89 مبنی بر عقب نشینی مقدار25/47 ملک ثبتی 24 فرعی از 5434 به مالکیت آقای رضا بیرگانی به نشانی خیابان شهید چمران که در طرح تعریض قراردارد و درخواست اینکه بجای غرامت عقب نشینی نامبرده پروانه تجاری برای قسمت همکف صادر گردد، شورا با تهاتر نمودن موضوع فوق الذکر موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

      _

_

                مرخصی

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

عقب نشینی بر اساس طرح جامعه

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

          _

              مرخصی

 

                                                 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ] [ 21:20 ] [ حمید سالم پور ]

شهرداری محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به اعتراضات شدید مردم نسبت به پارکینگ محل شهربانی سابق و عدم انعقاد قرارداد با ایشان و متراژ کم در محل اختیار پارکینگ که صرفه اقتصادی جهت شهرداری ندارد حسب نظر همه اعضاء شورا دستور فرمائید پارکینگ مورد نظر تعطیل گردد.

[ شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ ] [ 13:19 ] [ حمید سالم پور ]

احداث پل موقت بر رودخانه گرگر

 

1-   چند روز گذشته حرکتی آغاز شد که بعضا رضایت و خشنودی گروهی و نگرانی گروه دیگری را باعث شد و آن آغاز به کار احداث پلی موقت بر روی رودخانه گرگر- در منطقه بند میزان -  بوده است . این کار با همت و تلاش فرماندار و همکاری شهرداری وادارات و ارگانهای مختلف شروع شده ولی تاکنون بدون در نظر گرفتن اعتبارخاصی  همراه بوده است .

این فعالیت که به منظور حل مشکل تردد همشهریان و با تدبیر آقای فرماندار بوده است  در خور تحسین و تقدیر است  .   

 

2-   از زاویه دیگر که به موضوع بنگریم کمی نگران می شویم و علت آن موقعیت جغرافیایی این پل است که در عرصه " سازه های آبی " است . بنابراین اگر این امر با مجوز نمایندگان یونسکو صورت گرفته باشد که کاری خوب و شایسته تقدیر خواهد بود  و چنانچه بدون هماهنگی صورت پذیرفته باشد ممکن است عواقب نامطلوبی را برای این اثر جاویدان کشورمان به همراه داشته باشد .

در هر صورت امیدواریم این کار لطمه ای به ثبت جهانی سازه های آبی وارد نکند در غیر اینصورت نه تنها مردم شوشتر بلکه استان و بالبطع کشور متضرر می گردد .  

 

3-   این موقعیت و این شرایط – ویرانی پل تاریخی گرگر – که برای شهر رخ داده فرصت طلایی برای نماینده شهرستان و دیگر مسؤولین ایجاد نموده که تمامی تلاش خود را  اولا جهت دنبال نمودن تخصیص اعتبارات لازم برای ترمیم این اثر تاریخی را بکار گیرند  و ثانیا موضوع " پل بالای مرقد علامه شیخ " که از چند سال پیش مطرح شده و گامهایی نیز در این زمینه برداشته شده بود را به شکل جدی دنبال نمایند .   

 

4-   درست است که این سازه ها در شهرستان شوشتر واقع شده اند ولی قطعا خیر و برکاتش نصیب نه تنها شوشتر بلکه تمامی ایران خواهد شد و به عبارتی این افتخار برای همه ملت ایران است  بنابراین بسیار به جا و شایسته است که برای جلوگیری از لطمه وارد شدن به این اثرملی ، بودجه ای جداگانه و قابل توجه برای حل این مشکل ملی – نه استانی یا شهرستانی – پیش بینی شود .

 

 

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ ] [ 20:49 ] [ حمید سالم پور ]

                        نامه های شورا به شهرداری

 

شهرداری محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به جلسه 24/11/89 و تصمیم همه برادران شورا با استناد به ماده 25 شوراها مبنی بر اینکه منبعد بلیط خارج از استان و تهیه خودرو جهت مسافرت خارج از شهرستان اعضاء شورا تنها با مجوز و برگه ماموریت از جانب رئیس شورا انجام پذیرد لذا در غیر اینصورت هیچگونه تمهیداتی در این خصوص صورت نپذیرد/

 

 

 

 

 شهرداری محترم شوشتر

با سلام

احتراما" بازگشت به نامه شماره 26727 مورخ 28/10/89 در خصوص نصب و راه اندازی تلویزیون بزرگ تبلیغاتی مقتضی است به کانونهای تبلیغاتی دیگر در شوشتر به استثنای آقای علی منجزی و آقای شانه سازان بعلت بدهی نامبردگان اعلام شود چنانچه متقاضی نصب تلویزیون باشند بین آنهامزایده انجام گیرد در غیر این صورت به نامبرده واگذار خواهد شد/

 

 

 

 

شهرداری محترم شوشتر

با سلام

احتراما" با توجه به مراجعات مکررآقای عبدالاامیر جعفر نژاد ی در خصوص ساخت وساز و عقب نشینی واقع در خیابان طالقانی کوچه شهید ریسمانتاب با توجه به اینکه کلیات طرح مبنی بر عدم انجام عقب نشینی در ملک ایشان به تصویب رسیده ولی تاکنون طرح جامع ابلاغ نگردیده است لذا با طراحی جهت قسمت دارای عقب نشینی بطور طرح منفصل و با انجام تهعدات لازم در این خصوص بررسی و شورا موافقت خود را جهت انجام اعلام می نماید/

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ ] [ 14:0 ] [ حمید سالم پور ]

۱- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزپنچ شنبه مورخ7 / 11 / 89ساعت  30 : 7 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                 )

لایحه شماره :   5/25045        مورخ: 13/10/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 5/25045 مورخ 13/10/89 در خصوص کمک هزینه درمان به علت شکستگی پای سید احمد مرعشی کارگر شهرداری از ماده 17 به مبلغ 000/000/1 ریال شورا موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

_

_

مرخصی

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۲- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزپنچ شنبه مورخ 7/  11 / 89ساعت  30 : 7 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                  )

لایحه شماره :   17946     مورخ: 2/8/89

موضوع

متن مصوبه:

 در خصوص نامه شماره 17946 مورخ 2/8/89 شهردار محترم شوشتر به منظور کمک و مساعدت و هزینه های ایاب و ذهاب به مسئول دفتر فنی و ناظر پروژ های شهرداری شورا پس ازبحث و تبادل نظر برای 4 ماهه مبلغ 000/000/10 ریال موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

_

_

مرخصی

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

 ۳- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزپنچ شنبه مورخ 7/  11 /89 ساعت  30 : 7 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره : 9/27106      مورخ: 3/11/89

موضوع

متن مصوبه:

با استناد به نامه شماره 9/27106 مورخ 3/11/89 مبنی بر درخواست خانم زهرا نقاش پور مالک ملک مسکونی شماره 7940 / 12/11 واقع در بخش 5 شوشتر فرهنگ شهر لین 1 غربی نسبت به دو طبقه اضافی برروی همکف شورا پس از بررسی با احداث دو طبقه اضافه موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

_

_

مرخصی

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

_

_

مرخصی

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 ۴- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 9/  11 /89 ساعت  30 :14  به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                 )

لایحه شماره :                  مورخ:

موضوع

متن مصوبه:

 با توجه به نامه های شماره   27340  و 5/25044 و 5/27486  شهردار  در خصوص تشویق پرسنل شهرداری مطرح وبه شرح ذیل تصویب گردید              6 /11/89   13/10/89     7/11/89

   آقایان محمود ملکی ، همت الله هزارسی، نادر پارسازاده، محمد غفلتی، حسن ولیعرب،علیرضا تقی پور،مجید همت زاده،            عبدالرضا سرلک، حسن تلغری به تعداد 9 نفر هرکدام 000/000/1 و آقایان بهروز گودرزی فر، عبدالله قربانی، رمضان گلستانی به تعداد 3 نفر هر کدام 000/800 ریال

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

        _

               مرخصی

 

 

 ۵-    جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ9 /  11 /89 ساعت  30 : 14 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                 )

لایحه شماره :   27004        مورخ: 2/11/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 27004مورخ 2/11/89 شهرداری در اجرای تبصره یک ماه 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وضع جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارضات محلی مراتب در جلسه شورای شهر مطرح ، شورابا نظریه پیشنهادی شهردار موافق و مراتب را مصوب نمود/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

 

 

 

                         

 ۶- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ9 /  11 /89 ساعت  30 : 14 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  16/25157    مورخ: 14/10/89

موضوع

متن مصوبه:

 با استناد به نامه شماره 16/25157 مورخ 14/10/89 در خصوص تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص خرید مقدار 05/7 متر مربع گذر انحرافی جنب مسجد افضل شوشتر ، شورا پس از بحث و تبادل نظر موافقت نمود زمین مذکور به نصف قیمت کارشناسی روز واگذار شود/

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

 

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

 

با قیمت روز

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

 

با قیمت روز

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

_

        _

            مرخصی

 

 

 

 ۷- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه  مورخ 10/  11  / 89ساعت 30  : 14 به ریاست  آقاي حسین زاده  در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :    26689 مورخ: 28/10/89

موضوع:

متن مصوبه:

نامه شهردار در خصوص واگذاری بهره برداری از کشتارگاه جدید به فردی بنام آقای سهراب ترابیان دهکردی با توجه به شرح مندرج در نامه فوق و فراخوانهای متعدداز طریق روز نامه و پلاکارد ، شورا با توجه به جمیع جهات و صرفه و صلاح شهرداری به شهردار اختیار میدهد نسبت به عقد قرارداد اجاره و بهره برداری از کشتارگاه نیمه صنعتی  با رعایت کلیه ضوابط و قوانین جاری با نامبرده اقدام و مراتب مورد تصویب قرار گرفت .  

 

ردیف

اعضای شورا

سمت

موافق

مخالف

امضاء

1-

نظر حسین زاده

رئیس شورا

+

 

 

2-

حسن دهدار

نایب رئیس شورا

+

 

 

3-

فرامرز محمودی کوهی

خزانه دارشورا

+

 

 

4-

حیات بهداروند  

عضو شورا

+

 

 

5-

حمید سالم پور

عضو شورا

+

 

 

6-

غلام سلطانیان

عضو شورا

 

 -

 مخالف

7-

امیر رسولی فر

عضو شورا

 

 

مرخصی

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ ] [ 12:53 ] [ حمید سالم پور ]

شهردار شوشتر در

" حرف زدن  و نه عمل كردن  "

كم نظير است !

 

 

متأسفانه تذكرهاي بي حد و حصر اعضاي شوراي شهر به شهردار ( آصفي ) در خصوص بديهي ترين وظايف شهرداري از قبيل نظافت شهر ، سد معابر ، اجراي آراء كميسيون ماده 100 ، افزايش در آمدزايي ، پي گيري مطالبات شهرداري و ..... به هيچ سرانجامي نرسيده و تاكنون نه تنها بعضي از همشهريان و مسؤولين ادارات را رنجانده بلكه كم كم صبر و حوصله اعضاي شورا را نيز به سر رسانده است و به همين جهت و در پي نارضايتي هاي عمومي خصوصا همشهريان ، ناخشنودي اعضاي شورا نيز در حال افزايش است .

شهردار از حضور در صحن شورا طفره مي رود و بيشتر معاون خود را براي دادن پاره اي توضيحات مي فرستد و زماني كه خود نيز بعد از مدت طولاني پا به صحن شورا مي گذارد فقط حرف مي زند و مي توان گفت استاد سخن است اما دريغ از انجام وعده هاي داده شده.

ما قبول داريم شهرداري شوشتر داراي مشكلات بسيار زيادي است ولي ايشان درشب انتخاب شدنش به عنوان شهردار شوشتر – در حضور تعدادي از همشهريان - بسيار زيبا سخن گفت و وعده هايي بسيار زيبا داد و اذعان نمود از همه كم و كاستي ها و بدهي هاي شهرداري مطلع است و مي تواند ظرف چند ماه شهرداري را سامان دهد و الحق كه حق سخن را ادا نمود و تعداد زيادي از اعضاي شورا و تمامي همشهريان حاضر از شادي ذوق زده شديم كه انتخاب درستي را انجام داده ايم و شهردار رؤيايي خود را يافتيم ولي دريغ از انجام آن وعده ها و آن تعهدات . 

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ] [ 22:26 ] [ حمید سالم پور ]

 

نامه هاي  شوراي شهر به شهردار

 

 

شهردار محترم

جناب آقای آصفی

با سلام

احتراما" به استحضار می رساند با تو جه به اینکه در مزایده پارکینگهای 1-  روبروی بازرگانی 2-خ طالقانی جنب کاروانسرای هاشمی 3- خ طالقانی جنب بانک ملت 4- خ سادات جنب فروشگاه جنابی 5- جنب بنیاد مسکن 6- امام زاده عبدا... روبروی مدرسه پاسداران  احدی از پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط شرکت نکرده اند ، لذا نسبت به برچیدن پارکینگهای فعلی که بدون هیچ ضابطه ای است ، اقدام فرمائید .

 

 

 

 

جناب آقای آصفی

شهردار محترم شوشتر

با سلام

احتراما"پیرو مصوبه شماره (731 ) مورخ 29/6/89 در خصوص قبرستان بهشت رضا جهت واگذاری به پیمانکار آقای محمد رضا شیشه گر زاده مقتضی است دستور فرمائید به لحاظ سرو سامان دادن سریعتر به آن محل با نامبرده قرارداد منعقد گردد .

 

 

  

 

جناب آقای آصفی

شهردار محترم شوشتر

 با سلام

احتراما" به استحضار می رساند با بازدیدهائی که اعضای محترم شورای شهر از سطح شهر داشته اند ، از وضعیت نظافت عمومی شهر خصوصا" در آستانه عید نوروز راضی نبوده و نیستند و علی رغم تذکرات مکرر متأسفانه هیچگونه اقدامی در بهبود وضعیت موجود نشده ، لذا در خصوص جابجائی مسئولین خدمات شهری و استفاده از نیروهای توانمند اقدام عاجل بعمل آورید .

 

 

 

جناب آقای آصفی

شهردار محترم شوشتر

با سلام

احتراما" عطف به نامه شماره26765مورخ 28/1089 در خصوص ایاب وذهاب ورزشکاران شهرداری جهت تیم های( فوتبال ، تکواندو و کشتی) در حد بودجه مصوب شهرداری با در نظر گرفتن کرایه خودرو ها و حق ماموریت نیرو های شهرداری مراتب را بلامانع دانسته ضمنا" جهت سایر تیم ها ی ورزشی که در سطح استان فعالیت می نمایند با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طریق تیم های ورزشی مذکور طبق تعرفه ایی که اتوبوس رانی مشخص می نمایند اقدام گردد بطوری که هیچگونه بار مالی متوجه شهرداری نشود. حتما"بایستی برای خروج از شهر خودروهای مذکور از ترمینال صورت حساب دریافت کنند.

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ] [ 22:24 ] [ حمید سالم پور ]

مصوبات اخیر شوراي اسلامي شهر شوشتر

 

۱- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزیکشنبه مورخ 26/ 10  /89 ساعت  30 : 19 به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :  5/24146       مورخ: 5/10/89

موضوع

متن مصوبه:

نامه شهردار محترم به شماره 5/24146 مورخ 5/10/89 در خصوص تحویل سرد خانه امور متوفیات شهرداری بصورت استیجاری واقع در مقام صاحب الزمان(عج) در صحن علنی شورا مطرح وبا برگزاریمزایده موافقت شد در ضمن باید صلاحیت برنده مزایده به تایید مراجع مذهبی حوزه علمیه و امام جمعه برسد.

 

 

 

 ۲- جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروزسه شنبه مورخ 28/ 10  / 89ساعت  :13  به ریاست  آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./

مصوبه شماره : (                )

لایحه شماره :   20820     مورخ:2/9/89

موضوع

متن مصوبه:

 نامه شماره 20820 مورخ 2/9/89 شهردار محترم شوشتر به منظور یک طبقه اضافه موضوع پس از بحث و تبادل نظر و بازدید از محل و اعلام نظر کارشناسان و اینکه در سنوات گذشته طرح گذر بندی و روان سازی داده شده و اینکه بیش از 70% این خیابان استعداد روان سازی را دارد شورا با روان سازی  وبا رعایت عرض 8 متر از طرفین و این پلاک با عقب نشینی به عرض وضع موجود20/7 سانتی متر ویک طبقه اضافه موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ] [ 22:22 ] [ حمید سالم پور ]

نامه شوراي شهر به رئيس مسكن و شهرسازي

 

 

جناب آقای مهندس پنبه دانه

ریاست محترم مسکن وشهرسازی شهرستان شوشتر

با سلام

احتراما" با عنایت به درخواست  اهالی ناحیه سه شهرستان شوشتر(شاه نجف، شوشترنو،فرهنگ شهر، کوی نیرو....) در خصوص اختصاص محلی جهت قبرستان آن منطقه، بدین وسیله اقای علی خسرو احمدی به نمایندگی و پیگیری موضوع بحضورتان معرفی میگردد. دستور فرمائید همکاری و مساعدت لازم مبذول گردد.

 

 

[ جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ] [ 22:20 ] [ حمید سالم پور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

حمید سالم پور

متولد 1346

رئیس شورای اسلامی شهر شوشتر

فوق لیسانس

شاغل در آموزش و پرورش

تلفن همراه :
09166133064

پست الکترونیک:
hsalempoor@yahoo.com

این وبلاگ را برای اطلاع رسانی در ارتباط
با شهرداری و شورای شهر و موضوعات و
مسائل مختلف شهر ایجاد نمودم .
امیدوارم مفید باشد .

مطمئنا ارائه اطلاعات و پیشنهادات
باارزش همشهریان چراغ راه اینجانب
در ادامه کار خواهد بود .

برداشت مطلب با ذکر منبع و درج آدرس
وبلاگم مجاز است.